Säljförbud i Stockholm

Stockholm kommuns miljöföförvaltning har just infört säljförbud i Stockholm för ett 40-tal kosttillskott, däribland NO-Xplode 2.0. Förbudet gäller alltså bara butiker i Stockholmsområdet och berör ej köp på nätet. Miljöförvaltningens egen anteckning lyder:

N.O. xplode 2.0 (variant 2) – Skadliga ämnen: vinpocetin, vincamin samt eng. märkn.

Man anser alltså att växtextrakten vinpocetin och vincamin är farliga. Tydligen har behandling med vinpocetin utlöst agranulocytosis (minskade nivåer av vita blodceller) hos en man i 70årsåldern som genomgick behandling för förlamning av ena kroppshalvan till följd av hjärnblödning. Vinpocetin har i studier visat sig öka blodflödet och glukostransporten i delar av hjärnan med strypt blodtillförsel varför det administreras till patienter som drabbats av hjärnblödning. Läs mera om Vinpocetin här.

Personligen finner vi förbudet vara i starkaste laget. Vinpocetin i de mängder som ingår i rekommenderad dos av NO-Xplode 2.0 är antagligen bara till godo för en fullt frisk person.