No-Xplode

Ny formula lanserad

BSN har relativt nyligen lanserat en ny formula för NO-Xplode med svart lock och namnet “Legendary Pre-workout” som ersätter version 3.0 med det gula locket och namnet “Pre-workout Igniter”. Den nya formulan har mer koffein samt lägre nivåer av kalcium, fosfor, kalium, och natrium samt mer optimerade aminosyror. Specifikt så hittar vi något högre halter av tyrosin som bidrar med vakenhet och fokus. Man har även tagit bort aminosyran lysin och ersatt med en syntetisk variant av fenylalanin som höjer humöret. Allt i allo så har vi en mer optimerad produkt som ger en större mental kick med minimal verkningslös utfyllnad. BSN går från klarhet till klarhet i sin produktutveckling och fortsätter bygga på sitt 15 år gamla legat av korrekta innehållsförteckningar och ren idrott utan gråzonspreparat.

En av de intressantare komponeterna är DMAE som även fanns i 3.0. Detta är rent kemiskt en föregångare till kolin och förefaller ha positiv mental effekt men ämnet är inte väl studerat att döma av den tillgängliga vetenskapliga litteraturen.