Villkor

NO-Xplode.se ägs och drivs i privat regi och refereras nedan till som webbplatsen. Genom att besöka och använda webbplatsen så fogar du dig i dessa villkor. På webbplatsen presenteras allmän information om kostillskottet NO-Xplode och dess ingående element och substrat. Denna information är direkt hämtad från tillverkaren BSN. Webbplatsen har ingen förankring till BSN utan drivs blott och bart i syfte att publicera vedertagen information om produkten. Därtill kommer väl underbyggda artiklar om kreatin, koffein, och kväveoxid. All information, artiklar såväl som produktdata presenteras blott och bart i utbildningssyfte. Ingenting som står på webbplatsen är avsett som medicinsk rådgivning och skall ej tolkas som detta. På webbplatsen förekommer det även på flera ställen länkar till ett flertal utomstående webbplatser som inte opererar under dessa villkor. Det är ditt ansvar att granska villkoren hos alla utomstånde webbplatser som länkarna leder till. På webbplatsen så rekommenderas vissa återförsäljare av NO-Xplode men dessa rekommendationer kommer helt utan garantier vad avser tjänstens kvalitet, pris och leveranstid. Allt agerande efter all information publicerad på webbplatsen sker helt på egen risk.